SAGRAMENTS

BAPTISME                 calendari dels batejos


La nostra Comunitat Parroquial ha tingut sempre molt present aquest sagrament, com un sagrament comunitari; d'aquí que es procura fer una acollida molt acurada a aquelles famílies que demanen el sagrament del baptisme per a un dels seus fills.

La Parròquia elabora un calendari dels diumenges de l'any en què es celebra el baptisme. En aquest calendari, exposat a les cartelleres, es convida els pares a demanar aquest sagrament amb un més d'antelació, almenys, de tal manera que la Parròquia tingui temps de programar les celebracions i acollir els pares -a vegades fins i tot els padrins- amb una trobada personalitzada en què es parla del sentit d'aquest sagrament. Aquesta reunió serveix, també, per conèixer els punts de vista, la forma de viure el cristianisme, la situació familiar, etc. dels que demanen el baptisme. Aquest contacte personal i amigable del mossèn amb els pares fa d'aquesta celebració quelcom més que un simple acte religiós.
Durant els sis anys següents després d’haver rebut el sagrament (si és un infant), reben al seu domicili una felicitació de la Parròquia i de la Comunitat, signada pel mossèn que la va presidir. És una mena de contacte i de presència, ni que sigui per escrit, de la Comunitat i de l’Església dins la vida del barri.

 

SAGRAMENT DE LA RECONCILIACIÓ :

 

Abans o després de les eucaristies i durant l'horari del despatx parroquial el rector atén qui desitgi rebre aquest sacrament. Dos cops a l'any, Advent i Quaresma, la parròquia organitza la celebració comunitària de la penitència.

 

PRIMERA COMUNIÓ:

Es rep després de dos anys de catequesi

 

CONFIRMACIÓ:

 

La reben els joves que la desitgen, després d'una preparació. la cerimònia té lloc cada dos o tres anys.

 

MATRIMONI:

S'organitzen uns cursets de preparació a la vida conjugal, els dilluns de 21 a 22 h

 

UNCIÓ DELS MALALTS:
Cada dos anys es fa una celebració comunitària d'aquest sagrament.

Pastoral Social
 

 

 
Pastoral dels Sagraments