APROFUNDIMENT DE LA FE
calendari

L'any 2004 es decideix crear un grup on els adults de la comunitat tinguin l'oportunitat de reflexionar sobre la seva fe: com viure el seguiment de Jesús i com projectar-lo al seu intorn.

Es va començar el curs 2004-2005 en dues sessions mensuals, el segon i quart diumenge, a les 10 del matí per tal de continuar amb la missa de dos quartsde dotze. Actualment hi assisteixen entre 15 i 20 persones .

Hi ha un diàleg obert on cadascú pot expressar lliurement les pròpies opinions i vivències.

Com a mètode, s'utilitza el material del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears, que serveix de punt de partida per iniciar el diàleg, però no ens hi cenyim extrictament ja que el que pretenem és reflexionar sobre el nostre viure cristià.

Enguany iniciem el curs el 6 d'octubre, seguint el mateix ritme: el segon i quart diumenge de cada mes

vida creixent
Litúrgia

 

 

 

MARE DE DEU
Pastoral Social